برترین شرکت آروماتیک ایران با معیار سرآمدی

تعالی سازمانی

تعالي سازماني :
تحولات دنياي امروز و گرايش به مديريت علمي و دانش محور در سازمانها ، لزوم هر چه بيشتر استفاده از روشهاي نوين دانش بنيان ، استاندارد و پذيرفته شده جهت موفقيت سازمانها را ايجاب مي كند .
با عنايت به نقش صنعت پتروشيمي در رشد و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي و تكميل زنجيره ارزش محصولات تكميلي و ايجاد ارزش افزوده براي ذخاير طبيعي در كشور ، لزوم توجه به تمامي گروههاي ذينفع در جهت حفظ و ارتقاء شرايط اقتصادي واجتماعي كاملا ضروري مي باشد .
 عنوان (( شركت برتر آروماتيكي ايران با معيار سرآمدي )) در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا آرماني است برگرفته از مدل تعالي سازماني EFQM به عنوان معيار سرآمدي که اين امكان را به سازمان مي دهد تا عملكرد خود را براساس معيارهاي تعريف شده اندازه گيري نموده ، به نقاط قوت و قابل بهبود موجود پي برده و در جهت اصلاح و بازنگري فرآيندها و بهبود عملكرد گام بردارد و با مقايسه شاخص هاي كليدي سازمان در تمامي حوزه ها با شركت هاي پيشرو و سرآمد و افزايش يادگيري از خارج سازمان ، گامي موثر در جهت تحقق جمله عمومي آرمان بردارد.
حاصل خود ارزيابي با معيار سرآمدي در صورت شناسايي صحيح نقاط قابل بهبود و اولويت بندي و اجراي مناسب پروژه هاي بهبود حاصل از آن ، چرخه بهبود را كامل و رضايتمندي تمامي گروههاي ذينفع را به دنبال داشته و توسعه پايدار را براي شركت تضمين خواهد نمود . روند طي شده در شركت پتروشيمي بوعلي سينا از سال 1386 در استفاده از مدل تعالي و شناسايي نقاط قوت و قابل بهبود و ثمرات حاصل از اجراي پروژ ه هاي بهبود بيانگر اهتمام مديران و كاركنان مجموعه براي حركت در اين مسير مي باشد .
 با توجه به اينكه در سال 1389 شركت ملي صنايع پتروشيمي اولين دوره جايزه تعالي صنعت پتروشيمي را برگزار نمود كه پتروشيمي بوعلي سينا در اولين دوه مفتخر به دريافت جايزه اهتمام به سر آمدي گرديد .
در اين راستا شركت پتروشيمي بوعلي سينا با تشكيل تيمهاي تعالي سازماني در حوزه هاي رهبري ،‌ استرات‍ژي ، منابع و شركاء ، فرآيندها وجامعه با تلا ش اهتمام وتلاش كاركنان كه ارزشمند ترين سرمايه انساني سازمان هستند توانست درسالهاي اخير با بهره مندي از نتايج و فرصتهاي بهبود ارائه شده در گزارش بازخور جايزه تعالي نسبت به تعريف پروژ ه هاي بهبود مرتبط با هر كدام از معيار هاي تعالي اقدام نمود وبه آرامي توانست در راستاي آرمان سازمان مدارج ترقي را طي نموده در سال 1393 مفتخر به دريافت تقدیر نامه پنج ستاره و در سال 1394 کسب تندیس بلورین از دبير خانه پنجمين جايزه تعالي صنعت پتروشيمي گرديد .

طراحی سایت و سئو توسط کاسپید
بازدیدکنندگان امروز : 871 نفر بازدید کنندگان کل: 1005967 نفر