برترین شرکت آروماتیک ایران با معیار سرآمدی

كاربرد محصولات اصلي و جانبي

كاربرد محصولات اصلي و جانبي

محصولات

كاربرد

پارازايلين

درتهيه دي متيل ترفتالات DMT و اسيد ترفتاليك PTA (براي توليد پلي استرها و الياف مصنوعي) ، ويتامينها ، تركيبات داروئي و سموم دفع آفات

ارتوزايلين

توليد انيد ريد فتالئيك PA ، دي اكتيل فتالات DOP و رنگها

بنزن

در تهيه اتيل بنزن (براي توليد پلي استايرن)،الكيل بنزن خطي و دو دسيل بنزن (براي تهيه شوينده ها ، سيكلو هگزان (براي تهيه نايلون)، فنل ، نيتروبنزن(براي توليد آنيلين)، انيدريد مالئيك ، حلالها و غيره

رافينت

خوراك واحدهاي الفين

آروماتيكهاي سنگين

در تهيه آفت كشها و علف كشها

گاز مايع

خوراك واحدهاي الفين

هيدرو كربنهاي سبك

خوراك واحدهاي الفين

هيدروكربنهاي سنگين

خوراك واحدهاي توليد الكيل بنزن خطي ، خوراك واحدهاي الفين و قابل مخلوط شدن با نفت خام

برش پنتان

خوراك واحدهاي الفين

طراحی سایت و سئو توسط کاسپید
بازدیدکنندگان امروز : 933 نفر بازدید کنندگان کل: 1006029 نفر