برترین شرکت آروماتیک ایران با معیار سرآمدی

تحقیق و توسعه

مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بو علی سینا با هدف ایجاد زیر ساخت مناسب برای مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بر اساس تفكر خصوصی سازی، بهینه سازی و ارتقاء فرآیند تولید و جهت گیری برای امكان سنجی تولید محصول جدید، اجراء پروژه های تحقیقاتی پتروشیمی در زمینه توانمندی و ماندگاری نیروی انسانی،مشخص نمودن معضلات صنعت پتروشیمی به كمك منابع داخل سازمان و رفع آنها با استفاده از تعریف پروژه های پتروشیمی مناسب و اجراء آنها توسط مجموعه های تحقیقاتی متشكل از منابع خارج ازسازمان با همكاری منابع داخل سازمان، آموزش و تكمیل نیروی انسانی، نصب و راه اندازی یك واحد SET UPو تهیه وخریداری ملزومات آزماشگاه تحقیقاتی فعالیت خود را آغاز نموده است .الف-استراتژی ها:

حداكثر استفاده از توانمندی های درون سازمانی
شركت در سمینار های و كنفرانس های علمی و صنعتی مرتبط
ارتقاء توان علمی كارشناسان صنعتی درون سازمانی از طریق ایجاد ارتباط با دانشگاه های معتبر و تشكیل كلاس های آموزش و سمینار های مرتبط
#

ب- پروژه های مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بو علی سینا


1-بررسي فني و اقتصادي توليد متازايلن از خوراك كنوني و تاثير آن بر توليد PX و OX
2-بررسي فني و اقتصادي توليد بنزين بر اساس فرآيند ايزومراسيون از رافينيت محصول بالاي برج T-5002
3-بررسي فني و اقتصادي فرايند تبديل LPG به
4-جداسازي و تصفيه جريان هاوي H2S
5-جايگزيني EDC بجاي ETCتزريقي به كاتاليست واحد آروماتيك
6-بررسي بازار جهاني و منطقه اي توليدات پتروشيمي بوعلي وارزيابي تهديدها و فرصت ها
7-شبيه سازي برجهاي جذب
8-شبيه سازي واحد 800 و 900
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید
بازدیدکنندگان امروز : 241 نفر بازدید کنندگان کل: 1023985 نفر